Ngoài chức năng đào tạo, nghiên cứu phát triển, Trung tâm còn là nơi cung cấp hạ tầng, dịch vụ CNTT, chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Cung cấp dịch vụ trong quân đội chủ yếu theo nhiệm vụ trên giao hoặc theo hiệp đồng thỏa thuận, có một phần lợi nhuận và phi lợi nhuận; cung cấp dịch vụ ngoài quân đội là có lợi nhuận nhằm tạo ra nguồn kinh phí góp phần cung cấp tự chủ duy trì hoạt động của trung tâm, từng bước tiến tới tự chủ hoàn toàn. Trung tâm dữ liệu (DC) là hạt nhân để cung cấp các sản phẩm dịch vụ này, bao gồm:

 • Dịch vụ thuê không gian đặt tủ Rack và máy chủ (Co-location).
 • Dịch vụ thuê không gian đặt máy chủ vật lý dùng riêng (Dedicated Server).
 • Dịch vụ thuê máy chủ ảo (VPS).
 • Dịch vụ thuê lưu ký máy chủ (Hosting).
 • Dịch vụ thuê thiết bị lưu trữ (Storage).
 • Dịch vụ quản trị hệ thống (Managed Service).
 • Dịch vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin:
  • Dịch vụ phần mềm (SaaS): cung cấp ứng dụng, dịch vụ phần mềm CNTT cho đối tác và khách hàng.
  • Dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây (PaaS, IaaS): cung cấp nền tảng để triển khai dịch vụ CNTT, chuyển đổi số cho đối tác và khách hàng.
  • Dịch vụ Firewall: cung cấp giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin đối tác và khách hàng.
 • Dịch vụ về giải pháp công nghệ, thiết kế hệ thống CNTT và phần mềm: thực hiện tư vấn thiết kế, triển khai giải pháp về công nghệ, hạ tầng, thiết bị, phần mềm CNTT theo nhu cầu đối tác và khách hàng.

Ngoài ra, Trung tâm còn là hệ sinh thái nhằm chia sẻ, cung cấp các dịch vụ về khu văn phòng làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức GDĐT, viện, trường... và các đối tác cùng nghiên cứu, phát triển cũng như cung cấp các dịch vụ trong hệ sinh thái đáp ứng như cầu QPAN và xã hội.

Đăng ký dịch vụ

01-03-2024

Thiết kế website uy tín chất lượng tại Trung tâm, tạo lập và phát triển những website mang lại giá trị và hiệu quả là mục tiêu mà đội ngũ ASP(Army Software Park) hướng đến cho bạn.

01-03-2024

Khi sử dụng, bằng một vài lý do khách quan nào đó sẽ dẫn đến việc mất dữ liệu. Điều này khiến cho các doanh nghiệp rất băn khoăn, lo sợ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về dịch vụ sao lưu & phục hồi dữ liệu ổ cứng cho doanh nghiệp

01-03-2024

Data center là gì? Trung tâm dữ liệu đóng vai trò gì đối với sự phát triển doanh nghiệp nói riêng và toàn quốc gia nói chung? Hãy cùng Elcom tìm hiểu trong bài viết dưới đây.