Thông tin liên hệ

Liên hệ trực tiếp:

TRUNG TÂM CNTT VÀ NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC

Địa chỉ:

Văn phòng 1: Số 101B - Mai Xuân Thưởng - Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa

Văn phòng 2: Số 75 đường 2 tháng 4 - Vĩnh Hòa - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại:

Giám đốc Trần Văn Thuận:

Di động: 098-283-8352

Máy bàn: 069756345  - 02583831235

Email:

info@mitech.com

Cám ơn quý khách đã gửi ý kiến. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất !

Hoặc gửi liên hệ cho chúng tôi theo mẫu dưới đây:


(* không được để trống)