introdcution

Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Đại học Thông tin liên lạc được thành lập theo Quyết định số 988/QĐ-BQP ngày 28/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Là tổ chức khoa học công nghệ công lập, Trung tâm có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, hạch toán độc lập, được phép mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực CNTT cho Quân đội, đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nghiên cứu phát triển các phần mềm cho Quân đội; phát triển, gia công phần mềm, cung cấp dịch vụ CNTT cho thị trường trong nước và quốc tế. Trước mắt, Trung tâm tập trung thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT và ngoại ngữ cho Quân đội và xã hội; thí điểm mô hình đào tạo – nghiên cứu và cung cấp dịch vụ.

Hạ tầng, cơ sở vật chất hiện nay của Trung tâm được đầu tư xây dựng tương hiện đại, trên khu đất khoảng 30.000 m2 gồm các phân khu chức năng: Phân khu văn phòng, trụ sở làm việc; phân khu đào tạo, tư vấn; phân khu nghiên cứu – phát triển; phân khu trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm và truyền thông; phân khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối; phân khu sinh thái – dịch vụ dân sinh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khi hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động, công viên sẽ thực sự trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển CNTT của Quân đội mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

SỨ MỆNH

img

Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Đại học Thông tin liên lạc (Công viên Phần mềm Quân đội) là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT), điện tử viễn thông (ĐTVT) và ngoại ngữ chất lượng cao cho cán bộ, nhân viên trong Quân đội và nhu cầu của xã hội; nghiên cứu phát triển, hợp tác sản xuất, gia công chuyển giao công nghệ các sản phẩm CNTT và ĐTVT phục vụ các hoạt động quốc phòng, an ninh và nhu cầu thị trường.

Tầm nhìn

img

Đến năm 2030, Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Đại học Thông tin liên lạc trở thành một doanh nghiệp vừa trong quân đội; có số lao động làm việc thường xuyên khoảng 1000 - 1500 người (trong đó 700 - 800 kỹ sư chất lượng cao); đủ năng lực hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, tham gia hoạt động hiệu quả vào thị trường CNTT, ĐTVT trong nước và quốc tế; đủ năng lực tài chính duy trì hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển.