1A 1B 1C
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 Tầng 6
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 Tầng 6
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 Tầng 6
Phòng trưng bày A.101 A.102 Cateen A.103 Phòng ăn VIP Hành lang Bếp Sảnh chính Sảnh giữa 2 tòa Sảnh Phòng phụ Nhà vệ sinh Phòng kỹ thuật Cầu thang 1 Cầu thang 2 Cầu thang 3 Thang máy
Phòng hợp tác CNTT A.201 P.Phó giám đốc Phòng kinh doanh A.202 Phòng hợp tác CNTT A.203 Công ty VHEC A.204 Thang máy Cầu thang 1 Cầu thang 2 Cầu thang 3 Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Sảnh và hành lang
Phòng hợp tác CNTT A.301 Phòng hợp tác CNTT A.303 Công ty BISO24 A.302 Phòng hợp tác CNTT A.304 Thang máy Thang bộ 1 Thang bộ 2 Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Sảnh và hành lang
Phòng mở chức năng đào tạo CNTT Phòng mở chức năng đào tạo CNTT Cầu thang bộ Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Cầu thang bộ Phòng mở chức năng đào tạo CNTT Phòng mở chức năng đào tạo CNTT Hành lang
Phòng hợp tác CNTT A.501 Cầu thang bộ 1 Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Cầu thang bộ 2 Phòng hợp tác CNTT A.502
Phòng nghỉ chuyên gia 01 Phòng nghỉ chuyên gia 02 Phòng nghỉ chuyên gia 03 Phòng nghỉ chuyên gia 04 Phòng nghỉ chuyên gia 05 Phòng nghỉ chuyên gia 06 Phòng ngủ Master Thang máy Cầu thang bộ Sảnh
Phòng HV 08 Phòng HV 07 Phòng HV 06 Phòng HV 05 Phòng HV 04 Phòng HV 03 Phòng HV 02 Phòng HV 01 Phòng HV 11 Phòng HV 10 Phòng HV 09 Phòng khách Phòng kỹ thuật 1 Phòng kỹ thuật 2 Trực ban văn thư Cầu thang 1 Cầu thang 2 Thang máy Nhà vệ sinh Kho Công ty Educlaas Phòng dịch vụ pháp lý Phòng hành chính tổng hợp Phòng hội thảo Sảnh giải lao Sảnh chính Hành lang Hành lang
Trung tâm thông tin pháp luật Công ty AYERSIN Công ty MINCHAMP Phòng nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ AIP Công ty TNHH MINGO Phòng Phó Giám đốc 1 Phòng Phó Giám đốc 2 Cầu thang 1 Cầu thang 2 Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Phòng khách chỉ huy Phòng đào tạo và hợp tác quốc tế Phòng Giám đốc Phòng Chủ tịch hội đồng Q.Lý Công ty VUTA Ban chính trị Sảnh nghỉ giải lao 1 Sảnh nghỉ giải lao 2 Sảnh chính Hành lang Hành lang Thang máy
Đào tạo kỹ năng CNTT 02 Đào tạo kỹ năng CNTT 01 Đào tạo an toàn an ninh TT Thi tiếng anh CNTT trực tuyến Công ty cổ phần giải pháp IDS Việt Nam Đào tạo TCKGM 02 Đào tạo TCKGM 01 Thảo luận giáo viên 1 Đào tạo tiếng anh 02 Thảo luận giáo viên 2 Đào tạo tiếng anh 01 Cầu thang 1 Cầu thang 2 Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Sảnh giải lao 1 Sảnh giải lao 2 Sảnh chính Hành lang
Đào tạo lập trình nhúng Công ty IVS P.Thực hành tổng hợp An toàn TT - Tác chiến KGM Đào tạo lập trình ứng dụng Đào tạo trực tuyến Đào tạo quản trị mạng và hệ thống Câu thang 1 Cầu thang 2 Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Sảnh giải lao 1 Sảnh giải lao 2 Sảnh chính Hành lang
CIVIL SERVER FARM MIUTARY SERVER FARM PHÒNG HỌP THANG BỘ KHO KỸ THUẬT NHÀ VỆ SINH SẢNH TẦNG 5 THANG MÁY THANG BỘ PHÒNG LÀM VIỆC
BATTERY FARM UPS ROOM CIVIL SNOC MILITARY SNOC KHO KỸ THUẬT NHÀ VỆ SINH SẢNH TẦNG 6 THANG MÁY THANG BỘ
Hội trường 300 chỗ, 320m2 Khu thư viện, 259m2 Sảnh giải lao Phòng hội thảo, 64m2 Sảnh khu hợp tác NCPT Khu trưng bày sản phẩm, 259m2 Phòng kho tổng hợp, 42m2 P. giáo vụ quản lý học viên, 42m2 P. sinh hoạt chung, 84m2 P. quản lý kỹ thuật, 42m2 Cầu thang bộ Hành lang Cầu thang bộ Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Cầu thang bộ Cầu thang bộ
Khu hợp tác NCPM, 346m2 Khu hợp tác NCPM, 110m2 Khu hợp tác NCPM, 346m2 Khu hợp tác NCPM, 133m2 Cầu thang bộ Cầu thang bộ Cầu thang bộ Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Cầu thang bộ Hành lang
Khu hợp tác NCPM, 346m2 Khu hợp tác NCPM, 110m2 Sân mái Chỗ nghỉ giải lao Khu hợp tác NCPM, 346m2 Khu hợp tác NCPM, 133m2 Hành lang Cầu thang bộ Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Cầu thang bộ
Khu hợp tác NCPM, 259m2 Chổ nghỉ giải lao Khu hợp tác NCPM, 259m2 Khu hợp tác NCPM, 84m2 Cầu thang bộ Hành lang Thang máy Sảnh Nhà vệ sinh Phòng kỹ thuật Cầu thang bộ Khu hợp tác NCPM, 84m2 Hành lang
Khu hợp tác NCPM, 426M2 Khu hợp tác NCPM, 42M2 Cầu thang bộ Hành lang Sảnh Thang máy Nhà vệ sinh Phòng kỹ thuật Cầu thang bộ Kho, 21M2
Phòng nghỉ chuyên gia 01 Phòng nghỉ chuyên gia 02 Phòng nghỉ chuyên gia 03 Phòng nghỉ chuyên gia 04 Phòng nghỉ chuyên gia 05 Phòng nghỉ chuyên gia 06 Phòng ngủ Master Thang máy Cầu thang bộ Hành lang Sảnh