06-06-2024

Ngày 5-6, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân”

03-06-2024

Tọa đàm khoa học “Nâng cao năng suất và đổi mới với các giải pháp chuyển đổi số của Autodesk”

30-05-2024

Từ Chiến thắng 30-4-1975 đến nay, gần nửa thế kỷ trôi qua, mặc dù phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, trở ngại rất lớn, nhưng Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ rất quan trọng.

30-05-2024

Với 4 nền tảng mới, tổng số danh mục nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số được nâng lên 38 nền tảng.