STT Số hiệu Ngày ban hành Trạng thái Trích yếu
1 63/2022/TT-BQP 30/09/2022 Còn hiệu lực quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội.