Trung tâm CNTT & NN ký kết hợp tác với công ty TNHH Valley về CNTT và đào tạo tiếng Nhật

                Sáng ngày 18/03/2020, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ, Trường Sĩ Quan Thông tin đã làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Valley Campus Sài Gòn về việc đào tạo nhân lực về CNTT và đào tạo tiếng Nhật cung cấp cho thị trường trong nước và Nhật Bản.

                Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, thống nhất và đi đến ký kết hợp tác với nhau trên các lĩnh vực: Phối hợp xây dựng Trung tâm đào tạo tiếng Nhật và nhân lực CNTT nhằm tạo nguồn nhân lực biết tiếng Nhật và CNTT để đáp ứng nhu cầu về nhân sự cho các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam và Nhật Bản; hợp tác cùng triển khai dự án và các sản phẩm CNTT đáp ứng yêu cầu của công ty đối tác tại Việt Nam và Nhật Bản; hợp tác trong khai thác, cung cấp các dịch vụ trên nền hạ tầng của Trung tâm CNTT và Ngoại ngữ, Trường Đại học Thông tin liên lạc. Đồng thời hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác quốc tế, giới thiệu tạo điều kiện cho nhau phát triển các mối quan hệ hợp tác.

Hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác

                Tại buổi ký kết, phía công ty TNHH Valley Campus Sài Gòn cũng đã cam kết nhanh chóng đưa các nội dung thỏa thuận vào triển khai ngay sau khi Trung tâm giai đoạn 2 đi vào hoạt động tại khu C của Nhà trường. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác có vai trò quan trọng trong sự phát triển của hai bên nhờ sự tương hỗ, chia sẻ những nguồn lực ưu việt của mỗi bên cho nhau để cùng phát triển.


Bình luận