Tích cực đưa Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ giai đoạn 2 vào hoạt động

                   Sau thời gian thi công khẩn trương và nghiêm túc,  tòa nhà N1B, một trong ba đơn nguyên thuộc Dự án Trung  tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (CNTT&NN) giai đoạn 2 được đầu tư xây dựng và khởi công từ tháng 6 năm 2018,  đã được nghiệm thu kỹ thuật và sẵn sàng đưa vào khai thác sử dụng.
 


Toàn cảnh nhà N1B, Trung tâm CNTT&NN giai đoạn 2

                 Trước đó, căn cứ vào khả năng khai thác của nhà N1B và hiện trạng của Trung tâm CNTT&NN giai đoạn 1, Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng và Thủ trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc đã chỉ đạo tổ chức thực hiện việc di chuyển Trung tâm CNTT&NN giai đoạn 1 lên triển khai, khai thác ở giai đoạn 2 ngay trong tháng 4 năm 2020. Để thực hiện nhiệm vụ này,  Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm CNTT&NN chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, khoa, đơn vị theo chức năng làm công tác chuẩn bị và tiến hành di chuyển.

                 Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm học 2019 - 2020, Trung tâm đã tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất hiện tại, kiểm tra đối chiếu với hệ thống trang bị của Dự án ở giai đoạn 2 để xác định các nội dung sẽ triển khai khi di chuyển. Đồng thời, Trung tâm đã tổ chức làm việc với các cơ quan của Nhà trường nhằm thống nhất phương án phối hợp, hiệp đồng trong việc thực hiện di chuyển. Ngoài ra, Trung tâm cũng thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý dự án kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện những phần việc cuối cùng như vệ sinh công nghiệp, hoàn thiện cảnh quan môi trường, sẵn sàng cho việc đưa tòa nhà N1B vào khai thác sử dụng.


Bên trong tòa nhà N1B, Trung tâm CNTT&NN giai đoạn 2

                 Trên cơ sở các nội dung nhiệm vụ được xác định, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức di chuyển Trung tâm CNTT&NN giai đoạn 1 lên tòa nhà N1B thuộc Dự án Trung tâm giai đoạn 2 trình Thủ trưởng Nhà trường phê duyệt để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm làm công tác chuẩn bị và tham gia thực hiện di chuyển sang nhà N1B.


Giám đốc Trung tâm giao nhiệm vụ làm công tác chuẩn bị di chuyển

                 Với phương châm “tiết kiệm, kịp tiến độ, đúng thiết kế và đảm bảo an toàn”, hiện tại Trung tâm CNTT&NN đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Nhà trường tiến hành di chuyển, triển khai các phòng đào tạo kỹ năng Công nghệ thông tin, các phòng thi Công nghệ thông tin - tiếng Anh trực truyến và các phòng làm việc của cán bộ, nhân viên lên vị trí mới. Dự kiến việc di chuyển, triển khai sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm 2020 và Trung tâm CNTT&NN giai đoạn 2 sẽ chính thức được đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2020.

--- Nguyễn Cao Quyết ---


Bình luận