THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO theo chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo

THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO theo chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo

Thời gian thi: 31/10/2021

Địa điểm thi: Nha Trang

LIÊN HỆ: 098.457.7788

Hồ sơ đăng ký:

- 2 ảnh 4x6

- 1 CMND photo

Điều kiện tham gia thi: Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí theo quy định; có giấy test âm tính với Covid 19 trong vòng 72 giờ tính đến 17h00 ngày 31/10/2021.


Bình luận