PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG ANH HÙNG, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC MỌI NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

*Bài viết của Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường

         Cách đây 68 năm, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn quyết định. Lúc này, nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) phục vụ chỉ huy tác chiến đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông tin. Trước tình hình đó, ngày 11.11.1951 tại Bản Piềng - Định Hoá - Thái Nguyên, Trường Thông tin được thành lập theo Quyết định số 132/QĐ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là mốc son đặc biệt đánh dấu sự ra đời của Trường Sĩ quan Thông tin - Đại học Thông tin liên lạc ngày nay.

        Ngay sau khi thành lập, trong điều kiện cơ sở vật chất, khí tài và phương tiện dạy học còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn; đội ngũ cán bộ, giáo viên thiếu về số lượng, hạn chế về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy. Nhưng nhờ bám sát thực tiễn chiến trường, nhà trường đã vừa xây dựng - củng cố cơ sở vật chất, vừa tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nhiệm vụ. Hàng vạn cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông tin với bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn, có năng lực thực hành tốt đã kịp thời bổ sung cho các đơn vị ở khắp các chiến trường và nhanh chóng trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng bộ đội thông tin không ngừng lớn mạnh, giữ cho mạch máu thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” góp phần cùng toàn quân, toàn dân ta đánh bại hoàn toàn các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ.Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường


        Tổ quốc thống nhất, non sông thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng, của Quân đội và Binh chủng TTLL, Nhà trường bước vào giai đoạn vừa củng cố, xây dựng lực lượng, vừa mở rộng quy mô, nâng cao trình độ đào tạo các đối tượng. Ngày 01.9.1979, theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu, Trường Sĩ quan Thông tin di chuyển từ Hiệp Hòa - Hà Bắc vào đóng quân tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, mảnh đất có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu hiền hòa và con người mến khách.

        Từ năm 1986 đến nay, dưới ánh sáng nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới. Làn gió của công cuộc đổi mới đã mang đến những thành tựu vĩ đại cho đất nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - giáo dục, tạo nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng quân đội và Binh chủng TTLL cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng khoa học công nghệ nhất là trong lĩnh vực điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin đã tạo ra nền tảng góp phần quan trọng đưa hệ thống thông tin quốc gia và hệ thống thông tin liên lạc quân sự phát triển nhanh chóng theo hướng đi thẳng vào hiện đại.

        Việc ứng dụng những thành tựu mới trong xây dựng và phát triển hệ thống thông tin liên lạc đã làm thay đổi căn bản về quy mô, trình độ tổ chức quản lý, khai thác các phương tiện và dịch vụ viễn thông, đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của Nhà trường. Trên cơ sở nắm vững đường lối, quan điểm đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội và Binh chủng Thông tin liên lạc; bằng sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, lao động nghiêm túc, khoa học, nhà trường đã nhanh chóng tiếp cận và vận dụng các mô hình giáo dục đào tạo tiên tiến, thực hiện đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; tăng cường bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng; đổi mới phương pháp dạy - học; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và giáo dục - đào tạo. Đổi mới, nâng cao chất lượng dạy – học tiếng Anh, thực hiện mô hình thí điểm giảng dạy một số môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.

        68 năm xây dựng và trưởng thành, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Trường Sĩ quan Thông tin - Đại học Thông tin liên lạc cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 68 năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được trên 5 vạn cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông tin cho Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội một số nước trong khu vực. Hàng ngàn cử nhân ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử truyền thông đã tốt nghiệp ra trường đang phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các thế hệ học viên của Nhà trường qua thực tiễn chiến đấu và công tác luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành, khai thác hệ thống thông tin liên lạc quân sự phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu qua các giai đoạn cách mạng. Nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, nhà giáo, nhà khoa học uy tín, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Binh chủng TTLL. Nhiều đồng chí cán bộ, nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng từ mái trường này đã anh dũng ngã xuống hoặc dâng hiến một phần xương máu vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chiến công nối tiếp chiến công, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, hạ sĩ quan – chiến sĩ, viên chức quốc phòng Trường Sĩ quan Thông tin đã xây đắp nên truyền thống quý báu "Chủ động, sáng tạo - Đoàn kết, kỷ luật - Vượt khó vươn lên - Làm chủ kỹ thuật - Dạy tốt, học tốt".

        Nhìn lại chặng đường 68 năm đã đi qua, mỗi chúng ta vui mừng nhận thấy, tuy còn không ít những khó khăn, song Trường Sĩ quan Thông tin – Đại học Thông tin liên lạc ngày càng có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc và diện mạo. Những tấm gương cao đẹp về đức độ, tài năng, nhiệt huyết sư phạm cháy bỏng của lớp lớp các thế hệ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục - tinh thần hăng say học hỏi cầu tiến bộ của các thế hệ học viên, sinh viên đi trước đang được noi theo; những bài học kinh nghiệm quý giá đang được truyền thụ vận dụng; những truyền thống tốt đẹp đang được giữ gìn và phát huy. Có thể nói, trong suốt một chặng đường dài gần 2/3 thế kỷ đã đi qua, nhà trường đã cố gắng hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh chủng TTLL, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân những nơi đóng quân và có dịp nhà trường đến thực hiện nhiệm vụ.

          Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ của Nhà trường hôm nay luôn tự hào về những đóng góp xuất sắc của các thế hệ cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và được sự đánh giá, ghi nhận bằng các danh hiệu, phần thưởng: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh, 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 4 Huân chương Quân công, 29 Huân chương Chiến công cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

        Để Trường Sĩ quan Thông tin trưởng thành, phát triển như ngày nay, mỗi chúng ta luôn biết ơn vô hạn đối với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương; Thủ trưởng và các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu; Đảng ủy, Thủ trưởng và các cơ quan Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc; sự đùm bọc, giúp đỡ đầy nghĩa tình, sự phối hợp tạo điều kiện to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hoà, thành phố Nha Trang cho Nhà trường trong quá trình thực hiện chức năng của một đội quân công tác tham gia xây dựng, củng cố địa bàn, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn …; sự ủng hộ, phối hợp, hiệp đồng của các đơn vị thông tin trong toàn quân; sự hợp tác hiệu quả của các học viện, nhà trường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội. Nhà trường mãi mãi tri ân, tôn vinh sự cống hiến, hy sinh, công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, hạ sĩ quan - binh sĩ, viên chức quốc phòng đi trước đã đặt nền móng tạo tiền đề vững chắc để hôm nay chúng ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chung sức chung lòng viết tiếp những trang sử truyền thống vẻ vang của Trường Sĩ quan Thông tin - Đại học Thông tin liên lạc anh hùng.

        Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và yêu cầu hiện đại hóa lực lượng thông tin liên lạc quân sự đang đặt ra trọng trách rất lớn đối với công tác giáo dục - đào tạo của nhà trường chúng ta. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần làm tròn trách nhiệm đối với quân đội và xã hội, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo của Đảng, Quân ủy Trung ương; tích cực cập nhật sự phát triển của thực tiễn, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo định hướng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học, bảo đảm và cam kết học viên ra trường có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong xu thế hội nhập; đủ năng lực tổ chức, quản lý, chỉ huy đơn vị khai thác, làm chủ trang bị, khí tài hiện đại, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho mọi nhiệm vụ, mọi lực lượng, trong mọi tình huống; có năng lực ngoại ngữ để tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại về quốc phòng trên lĩnh vực chuyên môn công tác – thực sự là lực lượng nòng cốt để xây dựng Binh chủng TTLL tiến thẳng lên hiện đại.

        Đẩy mạnh việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa; chú trọng xây dựng đội ngũ chủ nhiệm bộ môn, giảng viên mũi nhọn, đầu ngành. Xây dựng môi trường sư phạm dân chủ, bình đẳng, lành mạnh. Tiếp tục lấy đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học viên, sinh viên làm khâu đột phá, đồng thời đổi mới nội dung chương trình, phương thức tổ chức đào tạo, phương pháp dạy - học. Gắn công tác giáo dục - đào tạo với huấn luyện chiến đấu và thực tiễn xã hội để thông qua đó nâng cao năng lực hành động cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết trong giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thực hiện tốt mô hình gắn kết giữa nhà trường với đơn vị và doanh nghiệp. Đưa Trung tâm CNTT-NN giai đoạn 2 đi vào hoạt động và tiếp tục phát triển theo mô hình khu công viên phần mềm quân đội ngang tầm với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao năng lực bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Triển khai đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu thông tin phân chuyên ngành và sĩ quan chỉ huy - tham mưu tác chiến không gian mạng bảo đảm chất lượng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển của khoa học công nghệ, chú trọng hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên. Đẩy mạnh công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện chấp hành kỷ luật để nhà trường thực sự trở thành đơn vị điểm – tiêu biểu, mẫu mực của Binh chủng. Tổ chức tốt các mặt công tác bảo đảm phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo và SSCĐ.

        Đặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực chỉ huy; làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, hạ sĩ quan – binh sĩ, viên chức quốc phòng của Nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

        Với niềm tự hào, phấn khởi nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, hạ sĩ quan – binh sĩ, viên chức quốc phòng sẽ phát huy truyền thống Nhà trường anh hùng, cùng nhau gìn giữ, phát huy, làm sáng đẹp thêm những giá trị quý báu đã được hun đúc, xây dựng và củng cố qua nhiều thế hệ; nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để kế thừa, vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm trong điều kiện mới; nắm bắt thời cơ, tranh thủ mọi nguồn lực nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng nhau tạo dựng giá trị cốt lõi đó là “Tri thức – Đạo đức – Sáng tạo – Năng động – Hội nhập”, xây dựng và phát triển Nhà trường xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh chủng TTLL, của chính quyền và nhân dân địa phương đã dành cho./.


Bình luận