5,000,000 đ


Thời lượng: 140 Tiết


Khóa học quản trị mạng Cisco CCNA giúp bạn hiểu biết về nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng, quá trình định tuyến, chuyển mạch, và khắc phục lỗi hệ thống trong cả doanh nghiệp vừa và nhỏ


Bạn sẽ học được gì

  • Kiến thức về nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng, quá trình định tuyến, chuyển mạch, và khắc phục lỗi hệ thống.
  • Có thể thiết kế, vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giới thiệu khóa học

  • Nếu bạn xác định Quản Trị Mạng là một nghề nghiệp vững chắc của mình trong tương lai gần
  • Các bạn sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông ở các trường cao đẳng, đại học.
  • Hay bạn là nhân viên chuyên triển khai hệ thống mạng LAN, WAN, quản trị mạng trong doanh nghiệp.
  • Khóa học Quản trị mạng Cisco CCNA dành cho bạn. Đây là chương trình đào tạo chuyên viên quản trị mạng online, Quản trị mạng Cisco CCNA tập trung tranning kiến thức về nền tảng mạng, các thiết bị định tuyến router, các thiết bị chuyển mạch switch.