1,500,000 đ


Thời lượng: 60 tiết


Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nâng cao được đào tạo theo yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-TTTT của bộ Thông Tin Truyền Thông. Áp dụng cho các đối tượng đã có chứng chỉ ứng dụng CNTT CB hoặc một trong các chứng chỉ A, B, C trước đây theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của bộ Giáo Dục – Đào Tạo và Bộ Thông Tin Truyền Thông.


Đối tượng học tin học nâng cao

 • Đã có Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc chứng chỉ A tin học

Nội dung chương trình học tin học nâng cao

 • Khai thác tính năng chuyên sâu trong

  • Internet
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
 • Đề cương môn học Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao

 • Phần 1: Sử dụng Internet, bảo mật & phòng chống Virus

  • Bài 1: Công vụ tìm kiếm thông tin trên Internet
  • Bài 2: Hộp thư điện tử và trò chuyện qua Internet
  • Bài 3: Bảo mật thông tin trên Internet
 • Phần 2: Microsoft PowerPoint nâng cao

  • Bài 1: Định mẫu chung cho bài trình chiếu
  • Bài 2: Âm thanh, phim ảnh minh họa
  • Bài 3: Các kỹ thuật trên bài trình chiếu
  • Bài 4: Đóng gói bài trình chiếu
  • Bài 5: In ấn
 • Phần 3: Microsoft Word nâng cao

  • Bài 1: Các tùy chọn và xử lý văn bản tiện dụng
  • Bài 2: Làm việc với tài liệu lớn
  • Bài 3: Kết xuất dữ liệu và Frame
  • Bài 4: Macro trong Microsoft word
  • Bài 5: Làm việc với các Teamplate và mẫu Form
 • Phần 4: Microsoft Excel nâng cao

  • Bài 1: Các thủ thật nâng cao
  • Bài 2: Các hàm nâng cao và thống kê
  • Bài 3: Công thức mảng
  • Bài 4: Macro – Template – Import

   Lưu ý:

  • Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao của bộ giáo dục đào tạo, do trung tâm CNTT và Ngoại ngữ trường Đại học thông tin liên lạc cấp
  • Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.