19/05/2020

Nền tảng từ Front end đến Back end. HTML , CSS, Javascript ở mức độ cơ bản, có thể dùng một framework để cắt HTML. Lập trình PHP ở mức độ cơ bản theo hướng cấu trúc (xử lý thuật toán, bài toán theo hướng Function) Cùng với PHP thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu cực kỳ tương thích với nó là MySQL (hay thường được gọi với một thuật ngữ khác đó là MySQL Database) Xây dựng một trang web hoàn thiện với Wordpress Biết sử dụng git để manager source code Biết cách làm một trang web  best SEO, Performance and Security

08/05/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 5

11/03/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ CNTT DO COVID-19

04/03/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

24/02/2020

THÔNG BÁO Về việc kéo dài thời gian nghỉ học và thi tập trung do dịch Covid-19